Lithuania

National coordinators, data providers and other key supporters

National coordinators

Liutauras Raudonikis¹, e-mail: liutauras.raudonikis@birdlife.lt

Main data providers

Gintaras Riauba¹, Vita Monkuvienė¹

¹Lietuvos Ornitologų Draugija (LOD)

Other key supporters

A. Čerkauskas, E. Drobelis, P. Ignatavičius, M. Karlonas, R. Kembrytė, M. Kirstukas, A. Naudžius, E. Pakštytė, G. Petkus, A. Petraška, B. Stukė, M. & L. Šniaukštos, K. Valinčienė

Punia woodland. Photo by Eugenijus Drobelis