Ukraine

National coordinators, data providers and other key supporters

National coordinators

Igor Gorban†¹, Tatiana Kuzmenko¹ , Yurii Strus²

Active national coordinator

Tatiana Kuzmenko, e-mail: tatiana.kuzmenko@birdlife.org.ua

Main data providers

Mykhailo Banik¹, Olexandr Bronskov², Vitaly Grishchenko⁵, Ihor Shydlovskiy⁶, Mykola Veselskiy¹, Maksym Gavrilyuk⁷, Yuriy Kuzmenko⁸

¹Ukrainian Society for the Protection of Birds (USPB), ²State Museum of Natural History of NAS of Ukraine, ³V.N. Karazin Kharkiv National University, ⁴National Nature Park “Meotyda”, ⁵Kaniv Nature Reserve, ⁶Ivan Franko National University of Lviv, ⁷Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, ⁸Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine

Ukraine by Sergey Kantsyrenko

National atlas contributing to EBBA2

Will be published soon.

Acknowledgements

Fieldworkers

Andriushchenko Yu., Atemasov A., Atemasov T., Banik M., Barabash R., Bashta A.-T., Bodnar V., Bokotey A., Bundziak P., Busel V., Buchko V., Chayka M., Chegorka P., Chernichko R., Davydenko I., Danylevych R., Deviatko T., Dzyziuk O., Dobrynskiy O., Domashevskiy S., Dorochov O., Drebet M., Dubovyk O., Diadicheva O., Fedun O., Franchuk M., Gaidash O., Gnatyna O., Godovanets B., Goncharov G., Gorban R., Gryniuk P., Ivashkiv I., Illinskiy S., Ilchuk V., Illiukha O., Khymyn M., Knysh M., Koliadzhyn I., Kuzio H., Kucherenko V., Kyiko A., Lystopadskiy M., Martyniuk V., Matveev M., Mateychyk V., Matviychuk O., Miskov A., Moskalenko Yu., Nadtochiy H., Novak V., Panchuk O., Pirkhal A., Pogranychniy V., Pokrytiuk L., Poliushkevych I., Ponomarenko O., Popenko V., Prokopenko S., Redinov K., Rudenko A., Sagaydak A., Shevtsov A., Simon A., Skilskiy I., Skliar O., Skyrpan M., Stadnytskiy I., Stankevych O., Statyva A., Syzhko V., Taranenko L., Tarasenko M., Vergeles V., Vetrov V., Vetrova O., Volontsevych V., Vysochyn M., Yablonovska-Grishchenko Ye., Yakovlev M., Yanenko V., Yatsuk Ye., Zhuravchak R.